Rijbewijs

Rijbewijs ingevorderd door Snelheid

Invordering en inhouding rijbewijs

Als de politie constateert dat u 50 kilometer per uur of meer te hard heeft gereden, wordt uw rijbewijs direct ingevorderd. Het maakt daarvoor niet uit of de snelheidsovertreding binnen of buiten de bebouwde kom plaatsvond. Het is wel noodzakelijk dat u bent staande gehouden. Zodra de politie uw rijbewijs heeft ingevorderd mag u niet meer rijden. Doet u dit wel, dan maakt u zich schuldig aan overtreding van artikel 9 Wegenverkeerswet.

Als de politie uw rijbewijs heeft ingevorderd wordt het opgestuurd naar het parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. De officier van justitie moet binnen 10 dagen, na de dag waarop het rijbewijs is ingevorderd, een beslissing nemen over de invordering. Aan de hand van de richtlijnen bepaalt de officier van justitie of uw rijbewijs voor langere tijd wordt ingehouden. Als de officier van justitie niet binnen 10 dagen beslist, moet het rijbewijs worden terug gegeven. Dit staat in artikel 164 lid 6 Wegenverkeerswet.

VERZOEK TERUGGAVE RIJBEWIJS

Meteen nadat uw rijbewijs is ingevorderd kunnen wij voor u een verzoek tot teruggave van het rijbewijs indienen bij de officier van justitie. U hoeft dus niet te wachten tot u de beslissing van de officier van justitie binnen heeft. In het verzoek teruggave rijbewijs, leggen wij aan de officier van justitie uit waarom u het rijbewijs terug wil krijgen. Dat kan te maken hebben met de overtreding, bijvoorbeeld dat geen juiste meting is gedaan, maar ook met uw persoonlijke omstandigheden. Als u uw rijbewijs nodig heeft voor uw werk of andere belangrijke verplichtingen, leggen we dat uit en onderbouwen we dat indien mogelijk. De officier van justitie beslist meestal binnen enkele dagen.

Klaagschrift

Tegen de invordering en inhouding van het rijbewijs kan een klaagschrift worden ingediend bij de rechtbank. Als de officier van justitie het rijbewijs langer wil inhouden, kan de rechter gevraagd worden daar een andere beslissing over te nemen. Deze procedure wordt opgestart door middel van het indienen van een klaagschrift. Dit stuk dient aan enkele formele eisen te voldoen. Wij zijn bekend met de wijze waarop een dergelijk klaagschrift moet worden ingediend. In het klaagschrift wordt gemotiveerd waarom het rijbewijs eerder terug gegeven zou moeten worden. Wij controleren ook of de meting door de politie aan de eisen voldoet. Als dat niet het geval is, wordt ook daarover geklaagd. In sommige gevallen wordt het rijbewijs terug gegeven zonder dat er een zitting bij de rechtbank hoeft plaats te vinden. In andere gevallen wordt er wel een zitting gepland. Op de zitting beslist de rechter niet of het feit bewezen kan worden, maar wordt enkel bepaald of het rijbewijs eerder kan worden terug gegeven. De advocaten van rijbewijsterugkrijgen.nl hebben veel ervaring met dergelijke zittingen en kunnen u van deskundige bijstand voorzien. Als de rechter het klaagschrift gegrond verklaard, wordt het rijbewijs aan u teruggegeven. Dat kan meteen zijn, maar ook enige tijd later.

Financieel

Tijdens een gratis intakegesprek bespreken we met u de kansen om het rijbewijs eerder terug te krijgen. Ook maken we financiële afspraken met u. We gaan na of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Op www.rechtsbijstand.nl kunt u zelf nagaan of u daarvoor in aanmerking komt en welke eigen bijdrage u moet betalen. Als u hiervoor niet in aanmerking komt hanteren wij een vaste prijs van € 550,00 inclusief btw. Alle werkzaamheden die nodig zijn om het rijbewijs eerder terug te krijgen zijn bij de prijs inbegrepen. We vragen het dossier voor u op, dienen een verzoek tot teruggave van het rijbewijs in bij de officier van justitie en we starten de procedure bij de rechtbank door middel van het indienen van een klaagschrift. Als er een zitting plaatsvindt waarbij besloten wordt of u het rijbewijs terug krijgt, is ook het bijwonen van die zitting bij de prijs inbegrepen (tenzij de zitting buiten de arrondissementen Gelderland en Utrecht plaatsvindt). Het betreft dus écht een all-in prijs. 

Afdoening

Nadat het rijbewijs aan u is terug gegeven mag u weer rijden. Dat betekent echter niet dat de zaak al is afgedaan. Op enig moment, dat kan lang duren, zult u uitgenodigd worden voor een OM-zitting of een zitting bij de rechtbank, waarbij definitief bepaald wordt of het feit bewezen kan worden en welke straf volgt. Doorgaans worden voor snelheidsovertredingen een geldboete en een ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd. Daarbij wordt rekening gehouden met de tijd dat u het rijbewijs al kwijt geweest bent. In de meeste gevallen hoeft het rijbewijs dan ook niet opnieuw te worden ingeleverd. Het is van belang dat u ook bij deze zitting bijstand van een advocaat heeft.

Meting

De politie kan een meting doen met een lasergun, maar ook door middel van de boordsnelheidsmeter van het politievoertuig. Door op gelijke afstand enige tijd achter het te meten voertuig te rijden, kan de politie de snelheid meten. Het politievoertuig waarmee wordt gemeten, dient een ijktabel te hebben. Aan de hand van de ijktabel wordt de snelheid die afgelezen is gecorrigeerd. Daarna vindt nog de wettelijke correctie plaats.

Geen staandehouding

Als een snelheidsovertreding wordt geconstateerd zonder dat u bent staande gehouden, bijvoorbeeld door een flitspaal of trajectcontrole, kan het rijbewijs niet direct worden ingevorderd. Op dat moment is namelijk enkel het kenteken van de auto bekend, en niet de bestuurder. De kentekenhouder wordt aangeschreven en als duidelijk is wie de bestuurder is geweest, zal deze verder vervolgd worden door het Openbaar Ministerie. Hierbij loopt de bestuurder wel het risico een ontzegging van de rijbevoegdheid (OBM) opgelegd te krijgen. De officier van justitie kan dit opleggen door middel van een strafbeschikking en ook de rechter is bevoegd dit op te leggen. Ook hierbij wordt gekeken naar uw justitiële verleden. Als de kentekenhouder geen bestuurder opgeeft, zal hij of zij zelf vervolgd worden. De kentekenhouder kan dezelfde straf krijgen als de bestuurder, aangezien de kentekenhouder verantwoordelijk is voor het voertuig.

Rijbewijs kwijt of verloren

Als u uw rijbewijs kwijt bent of om andere redenen niet bij u heeft op het moment dat de politie het invordert, volgt er een vordering tot overgifte van het rijbewijs. Dit houdt in dat u verplicht bent het rijbewijs in te leveren bij de politie of het Openbaar Ministerie. U mag niet meer rijden vanaf de vordering van de politie, ook al heeft u het rijbewijs nog niet ingeleverd. Het is verstandig het rijbewijs zo spoedig mogelijk in te leveren, aangezien de officier van justitie pas een beslissing neemt als het rijbewijs is ingeleverd. Mocht u uw rijbewijs kwijt zijn, dan moet u aangifte van vermissing doen en het bewijs daarvan inleveren.

Artikel 9 Wegenverkeerswet

Als uw rijbewijs is ingevorderd mag u niet meer rijden. Als u dit wel doet, overtreedt u artikel 9 Wegenverkeerswet. Dit is een misdrijf. Als de politie dit constateert, wordt een proces-verbaal tegen u opgemaakt. U zult dan op een later moment worden gedagvaard door de politierechter. De straffen die hiervoor worden opgelegd zijn hoog. Het uitgangspunt is een gevangenisstraf van 2 weken. Dit geldt zelfs als het de eerste keer is. Als u meerdere keren wordt aangehouden voor artikel 9 Wegenverkeerswet kan de politie uw voertuig in beslag nemen. Ook als u rijdt in een voertuig van een ander, kan dit in beslag genomen worden. Tegen de inbeslagname kan een klaagschrift worden ingediend bij de rechtbank. Ook hierin zijn de advocaten van rijbewijsterugkrijgen.nl gespecialiseerd. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en kansen.

Snelle
service

Wij wachten niet op een beslissing van de officier van justitie, maar dienen direct een verzoek tot teruggave van het rijbewijs in. Daarnaast wordt meteen de procedure bij de rechtbank opgestart door het indienen van een klaagschrift.

Duidelijke afspraken

Komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand? Dan betaalt u alleen een eigen bijdrage. Als u er niet voor in aanmerking komt betaalt u een vaste prijs van slechts € 550,00 inclusief btw. Een intakegesprek is altijd gratis.

Hoge slagingskans

Onze gespecialiseerde advocaten hebben jarenlange ervaring in het strafrecht. U kunt rekenen op eerlijk advies, goed onderbouwde processtukken en deskundige bijstand ter zitting. Zo heeft u de meeste kans u rijbewijs terug te krijgen.

Contact opnemen

Neem vrijblijvend contact op door onderstaand formulier in te vullen of een mail te sturen naar info@rijbewijsterugkrijgen.nl

Wie zijn wij?

De advocaten van rijbewijsterugkrijgen.nl zijn gespecialiseerd in het verkeersstrafrecht. U bent bij ons dan ook aan het goede adres als u uw rijbewijs snel wilt terugkrijgen. De heer mr. W. Vahl en mevrouw mr. C.H.J. van Dooijeweert hebben jarenlange ervaring in het strafrecht en hebben al honderden mensen geholpen bij het terugkrijgen van hun rijbewijs.

Rijbewijsterugkrijgen.nl is een website van Veluwe Advocaten.