Rijbewijs

Rijbewijs ingevorderd door rijden onder invloed van drugs

Onderzoek naar drugs

Sinds 2017 maakt de politie gebruik van de speekseltest om op straat te controleren of een bestuurder onder invloed van drugs rijdt. De speekseltest is indicatief, wat betekent dat nog niet vast staat dat er te veel drugs in het lichaam aanwezig is. Na een positieve speekseltest mag de politie u aanhouden en meenemen naar het politiebureau voor bloedonderzoek. Het bloed wordt onderzocht in een laboratorium en als daaruit blijkt dat u te veel drugs in het lichaam had tijdens het rijden, wordt u vervolgd voor rijden onder invloed van drugs.

De politie mag uw rijbewijs niet direct invorderen na het bloedonderzoek. Op dat moment is het bloed immers nog niet onderzocht en staat nog niet vast of er teveel drugs in het lichaam aanwezig is. U wordt op een later moment geïnformeerd door de politie over de uitslag van het onderzoek. Als de hoeveelheid drugs in uw bloed meer is dan de grenswaarde, maakt de politie een proces-verbaal op en stuurt dat op naar het parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. In de meeste gevallen wordt u daarna gedagvaard om voor de politierechter te verschijnen.

Zitting bij de rechtbank

Als u een dagvaarding krijgt voor het rijden onder invloed van drugs, is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een advocaat. Niet alleen kunnen er forse straffen worden opgelegd, ook krijgt u te maken met een aantekening op uw justitiële documentatie (strafblad) en krijgt u een strafpunt op uw rijbewijs. De advocaten van rijbewijsterugkrijgen.nl kunnen u bijstaan ter zitting. Wij controleren of het bloed op de juiste manier is afgenomen en bewaard en of het onderzoek op tijd gedaan is. Als dat niet het geval is, voeren we daar namens u verweer op. Daarnaast doen we er alles aan de straf zo laag mogelijk te houden. Als u voor de eerste keer wordt veroordeeld voor het rijden onder invloed van drugs, legt de rechter u doorgaans geen ontzegging van de rijbevoegdheid op. U moet wel rekenen op een geldboete.

Financieel

Voor de bijstand bij een zitting werken wij op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo). Op basis van uw inkomen en vermogen wordt beoordeeld of u daarvoor in aanmerking komt. Op www.rechtsbijstand.nl kunt u nagaan wat de voorwaarden zijn. U betaalt ons enkel een eigen bijdrage. Mocht u niet in aanmerking komen voor een vergoeding, dan kunnen wij een vast bedrag met u afspreken. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Combinatiegebruik en weigering

Als u gereden heeft onder invloed van drugs én alcohol zijn de straffen veel hoger. Als uitgangspunt neemt het Openbaar Ministerie een taakstraf en een rijontzegging van 9 maanden. Het is in zo een geval extra belangrijk u te laten bijstaan door een advocaat. Ook bij het weigeren van een bloedonderzoek zijn de straffen hoog. Naast een taakstraf en een lange rijontzegging, wordt vaak ook nog een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. De politie vordert een rijbewijs meestal in bij een weigering. In de wet is niet opgenomen dat de officier van justitie in dat geval het rijbewijs langer mag inhouden. Daarom is het verstandig een rijbewijsterugkrijgen.nl in te schakelen. Wij verzoeken de officier van justitie dan direct om teruggave van het rijbewijs. Het weigeren van een speekseltest is slechts een overtreding en daarvoor wordt een geldboete opgelegd.

Tegenonderzoek

Tijdens een bloedonderzoek worden altijd twee buisjes bloed afgenomen. Het eerste buisje wordt onderzocht en het tweede buisje wordt bewaard voor tegenonderzoek. Vanaf het moment dat u de brief met de uitslag van het bloedonderzoek binnen krijgt, heeft u twee weken de tijd om een tegenonderzoek aan te vragen. U moet zelf de kosten voor dit onderzoek betalen. U mag zelf bepalen door welk laboratorium u het tegenonderzoek wilt laten doen. Het moet wel een laboratorium zijn dat aan de wettelijke eisen voldoet. De uitslag van het tegenonderzoek wordt niet automatisch opgestuurd naar het Openbaar Ministerie of de rechtbank. Dit moet u dus zelf doen. Als u zich laat bijstaan door ons, verzorgen wij dit voor u.

CBR

Als de politie heeft geconstateerd dat u te veel drugs in het lichaam had, sturen ze een melding naar het CBR. Het CBR legt dan meestal een onderzoek aan u op. Tijdens het onderzoek mag u niet rijden. Let op: deze procedure loopt naast de strafzaak. Kijk voor meer informatie op de pagina CBR.

Snelle
service

Wij wachten niet op een beslissing van de officier van justitie, maar dienen direct een verzoek tot teruggave van het rijbewijs in. Daarnaast wordt meteen de procedure bij de rechtbank opgestart door het indienen van een klaagschrift.

Duidelijke afspraken

Komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand? Dan betaalt u alleen een eigen bijdrage. Als u er niet voor in aanmerking komt betaalt u een vaste prijs van slechts € 550,00 inclusief btw. Een intakegesprek is altijd gratis.

Hoge slagingskans

Onze gespecialiseerde advocaten hebben jarenlange ervaring in het strafrecht. U kunt rekenen op eerlijk advies, goed onderbouwde processtukken en deskundige bijstand ter zitting. Zo heeft u de meeste kans u rijbewijs terug te krijgen.

Contact opnemen

Neem vrijblijvend contact op door onderstaand formulier in te vullen of een mail te sturen naar info@rijbewijsterugkrijgen.nl

Wie zijn wij?

De advocaten van rijbewijsterugkrijgen.nl zijn gespecialiseerd in het verkeersstrafrecht. U bent bij ons dan ook aan het goede adres als u uw rijbewijs snel wilt terugkrijgen. De heer mr. W. Vahl en mevrouw mr. C.H.J. van Dooijeweert hebben jarenlange ervaring in het strafrecht en hebben al honderden mensen geholpen bij het terugkrijgen van hun rijbewijs.

Rijbewijsterugkrijgen.nl is een website van Veluwe Advocaten.