Rijbewijs

Maatregel door het CBR

Melding bij het CBR

Als de politie een verkeersovertreding constateert kan er een melding gemaakt worden bij het CBR. Dit wordt een artikel 130 WVW melding genoemd. De politie mag uw rijbewijs invorderen, met de bedoeling het rijbewijs naar het CBR op te sturen. Het CBR kan vervolgens diverse maatregelen opleggen. Er kan een verplichte cursus aan u worden opgelegd, maar ook een onderzoek naar de rijgeschiktheid.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een besluit van het CBR kunt u binnen 6 weken in bezwaar gaan. De maatregel die aan u is opgelegd blijft van kracht, ook al gaat u in bezwaar. Wij kunnen voor u een bezwaarschrift indienen en u bijstaan bij een (telefonische) hoorzitting. Als u het met de beslissing op bezwaar ook niet eens bent, kunt u daartegen in beroep bij de rechtbank. De advocaten van rijbewijsterugkrijgen.nl hebben veel proceservaring en kunnen u hier dan ook bij helpen. Het is verstandig u goed door ons te laten informeren over de kansen van een bezwaar- en beroepsprocedure. Ook is het belangrijk te bekijken wat u in een eventuele strafrechtelijke procedure kunt verwachten. De procedure bij het CBR is bestuursrechtelijk en staat los van de strafzaak. U kunt dus zowel een maatregel van het CBR als een straf van de rechter krijgen. Kijk voor meer informatie over de strafrechtelijke procedures op de pagina’s snelheid, alcohol of drugs.

Alcohol

Als een ervaren bestuurder wordt aangehouden met een alcoholpromillage tussen 0,8 en 1,0 wordt de Lichte educatieve maatregel alcohol en verkeer (LEMA) opgelegd. Beginnend bestuurders krijgen deze korte cursus bij een promillage tussen de 0,5 en 0,8. Als er meer alcohol in het lichaam zat, wordt de Educatieve maatregel alcohol en verkeer (EMA) opgelegd. Deze cursus duurt langer. Ervaren bestuurders krijgen deze cursus bij een promillage tussen de 1,0 en 1,8. Beginnend bestuurders bij een promillage tussen 0,8 en 1,3. Ook wordt deze maatregel opgelegd als u heeft geweigerd mee te werken aan het alcoholonderzoek van de politie of als het de tweede keer in 5 jaar tijd is dat u onder invloed heeft gereden. Als een van deze cursussen aan u wordt opgelegd, mag u blijven rijden. De zwaarste maatregel is het onderzoek naar uw alcoholgebruik. Dit onderzoek wordt opgelegd als een ervaren bestuurder een promillage van meer dan 1,8 had en een beginnend bestuurder meer dan 1,3. Ook bij een derde overtreding binnen 5 jaar volgt het onderzoek. Tijdens het onderzoek mag u niet rijden. De geldigheid van uw rijbewijs wordt geschorst. U mag pas weer rijden als het CBR heeft besloten dat u rijgeschikt bent. Als u toch gaat rijden, pleegt u een strafbaar feit.

Drugs

Voor het rijden onder invloed van drugs kan een onderzoek naar het drugsgebruik worden opgelegd. Deze maatregel wordt ook opgelegd als u geweigerd heeft mee te werken aan het bloedonderzoek van de politie. Het maakt niet uit hoeveel drugs er precies in het lichaam aanwezig was. Als het boven de grenswaarde was, wordt het onderzoek opgelegd. Er worden geen cursussen opgelegd voor rijden onder invloed van drugs. Er wordt ook geen onderscheid gemaakt tussen beginnend en ervaren bestuurders. Als het CBR heeft besloten dat u het onderzoek naar drugsgebruik moet doen, mag u niet meer rijden. Net als bij het onderzoek naar alcoholgebruik, wordt de geldigheid van het rijbewijs geschorst en mag u pas weer rijden als u rijgeschikt bent volgens het CBR. Ook tegen het onderzoek naar drugsgebruik kunt u in bezwaar gaan. Informeer gerust bij ons naar de mogelijkheden. Een intakegesprek is altijd gratis.

Puntenrijbewijs / recidiveregeling

Als u twee keer binnen 5 jaar veroordeeld bent voor het rijden onder invloed (alcohol of drugs), wordt uw rijbewijs automatisch ongeldig. Dit staat in artikel 123b Wegenverkeerswet. Deze regeling geldt voor beginnend én ervaren bestuurders. Als u rijbewijs ongeldig is, zult u opnieuw theorie- en rijexamen moeten doen via het CBR. Er volgt ook een strafpunt als u geweigerd heeft mee te werken aan een ademanalyse of bloedonderzoek en als u een verkeersongeval heeft veroorzaakt terwijl u onder invloed was.

Beginnersrijbewijs

Als u beginnend bestuurder bent heeft u een beginnersrijbewijs. Als u een ernstige verkeersovertreding pleegt, krijgt u een strafpunt. Als u 2 strafpunten heeft, wordt uw rijbewijs ongeldig. Er volgt een strafpunt bij een aantal specifieke verkeersovertredingen, zoals gevaar op de weg veroorzaken, forse snelheidsovertredingen en het veroorzaken van een ernstig ongeval. Als u een tweede strafpunt heeft gekregen, zal het CBR een onderzoek naar de rijvaardigheid opleggen. Het onderzoek bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Het kan zijn dat u niet mag rijden tijdens het onderzoek.

Financieel

Voor zaken die gaan over een maatregel van het CBR, wordt geen gesubsidieerde rechtsbijstand toegekend, tenzij de zaak feitelijk of juridisch complex is. Dit betekent dat u in beginsel de kosten voor een advocaat zelf moet betalen. Het is echter wel verstandig u te laten bijstaan door een advocaat. Bij rijbewijsterugkrijgen.nl kunt u vaak een vaste prijsafspraak maken voor een procedure. Vraag ons naar de opties.

Snelle
service

Wij wachten niet op een beslissing van de officier van justitie, maar dienen direct een verzoek tot teruggave van het rijbewijs in. Daarnaast wordt meteen de procedure bij de rechtbank opgestart door het indienen van een klaagschrift.

Duidelijke afspraken

Komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand? Dan betaalt u alleen een eigen bijdrage. Als u er niet voor in aanmerking komt betaalt u een vaste prijs van slechts € 550,00 inclusief btw. Een intakegesprek is altijd gratis.

Hoge slagingskans

Onze gespecialiseerde advocaten hebben jarenlange ervaring in het strafrecht. U kunt rekenen op eerlijk advies, goed onderbouwde processtukken en deskundige bijstand ter zitting. Zo heeft u de meeste kans u rijbewijs terug te krijgen.

Contact opnemen

Neem vrijblijvend contact op door onderstaand formulier in te vullen of een mail te sturen naar info@rijbewijsterugkrijgen.nl

Wie zijn wij?

De advocaten van rijbewijsterugkrijgen.nl zijn gespecialiseerd in het verkeersstrafrecht. U bent bij ons dan ook aan het goede adres als u uw rijbewijs snel wilt terugkrijgen. De heer mr. W. Vahl en mevrouw mr. C.H.J. van Dooijeweert hebben jarenlange ervaring in het strafrecht en hebben al honderden mensen geholpen bij het terugkrijgen van hun rijbewijs.

Rijbewijsterugkrijgen.nl is een website van Veluwe Advocaten.