Rijbewijs

Rijbewijs ingevorderd door rijden onder invloed van alcohol

Invordering en inhouding rijbewijs

De politie vordert uw rijbewijs in als u meer dan 570 µg/l heeft geblazen. Dat is gelijk aan 1,3 promille alcohol in het bloed. Als u beginnend bestuurder bent ligt de grens lager. Het rijbewijs wordt dan ingevorderd vanaf 350 µg/l of 0,8 promille. Ook als u weigert mee te werken aan het adem- of bloedonderzoek, kan uw rijbewijs worden ingevorderd. Als uw rijbewijs is ingevorderd, mag u niet meer rijden. Als u dit wel doet, pleegt u een nieuw strafbaar feit.

Als de politie uw rijbewijs heeft ingevorderd wordt het opgestuurd naar het parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. De officier van justitie moet binnen 10 dagen, na de dag waarop het rijbewijs is ingevorderd, een beslissing nemen over de invordering. Aan de hand van de richtlijnen bepaalt de officier van justitie of uw rijbewijs voor langere tijd wordt ingehouden. Als de officier van justitie niet binnen 10 dagen beslist, moet het rijbewijs worden terug gegeven. Dit staat in artikel 164 lid 6 Wegenverkeerswet.

VERZOEK TERUGGAVE RIJBEWIJS

De invordering van het rijbewijs heeft vaak grote gevolgen. Wij dienen daarom direct een verzoek tot teruggave van het rijbewijs in bij de officier van justitie en wachten niet op de beslissing of het rijbewijs langer wordt in gehouden. In het verzoek vragen we de officier van justitie het rijbewijs terug te geven, bijvoorbeeld omdat u het nodig heeft voor uw werk of school. We onderbouwen dit zoveel mogelijk met stukken. Doorgaans neemt de officier van justitie binnen enkele dagen een beslissing.

Klaagschrift

Naast het verzoek tot teruggave kan een procedure worden opgestart bij de rechter. Dat doen we door het indienen van een klaagschrift. Daarin wordt de rechter gevraagd het rijbewijs eerder terug te geven. We controleren het proces-verbaal van de politie en voeren daar verweer op indien nodig. Daarnaast motiveren we waarom u het rijbewijs nodig heeft. In sommige gevallen wordt het rijbewijs terug gegeven zonder dat er een zitting bij de rechtbank hoeft plaats te vinden. In andere gevallen wordt er wel een zitting gepland. Op de zitting beslist de rechter niet of het feit bewezen kan worden, maar wordt enkel bepaald of het rijbewijs eerder kan worden terug gegeven. De advocaten van rijbewijsterugkrijgen.nl hebben veel ervaring met dergelijke zittingen en kunnen u van deskundige bijstand voorzien. Als de rechter het klaagschrift gegrond verklaard, wordt het rijbewijs aan u teruggegeven. Dat kan meteen zijn, maar ook enige tijd later.

Financieel

Tijdens een gratis intakegesprek bespreken we met u de kansen om het rijbewijs eerder terug te krijgen. Ook maken we financiële afspraken met u. We gaan na of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Op www.rechtsbijstand.nl kunt u zelf nagaan of u daarvoor in aanmerking komt en welke eigen bijdrage u moet betalen. Als u hiervoor niet in aanmerking komt hanteren wij een vaste prijs van € 550,00 inclusief btw. Alle werkzaamheden die nodig zijn om het rijbewijs eerder terug te krijgen zijn bij de prijs inbegrepen. We vragen het dossier voor u op, dienen een verzoek tot teruggave van het rijbewijs in bij de officier van justitie en we starten de procedure bij de rechtbank door middel van het indienen van een klaagschrift. Als er een zitting plaatsvindt waarbij besloten wordt of u het rijbewijs terug krijgt, is ook het bijwonen van die zitting bij de prijs inbegrepen (tenzij de zitting buiten de arrondissementen Gelderland en Utrecht plaatsvindt). Het betreft dus écht een all-in prijs. 

Rijverbod

Als u bent aangehouden voor rijden onder invloed, kan er een rijverbod worden opgelegd door de politie. Dit rijverbod duurt een aantal uren, afhankelijk van de hoeveelheid alcohol in uw lichaam. U mag gedurende het rijverbod niet rijden, omdat er nog alcohol in uw lichaam zit. Let op: als uw rijbewijs is ingevorderd, mag u ook na het verstrijken van de termijn van het rijverbod niet rijden.

Weigeren

De blaastest die de politie op straat afneemt, heet het voorlopig onderzoek van de uitgeademde licht. Als u de blaastest weigert, kan een boete worden opgelegd. De blaastest geeft een indicatie over het rijden onder invloed. Als uit de blaastest volgt dat u teveel heeft gedronken, bent u verplicht mee te werken aan het onderzoek naar alcohol in uw lichaam. Er zijn twee soorten: de ademanalyse en het bloedonderzoek. Normaliter vindt een ademanalyse plaats op het politiebureau. Als u hieraan niet meewerkt pleegt u een strafbaar feit. De politie mag uw rijbewijs direct invorderen. Het Openbaar Ministerie houdt het rijbewijs vervolgens in voor minstens 9 maanden. Als u vanwege medische redenen niet kunt blazen, moet u dat aangeven bij de politie.

Tegenonderzoek

U heeft het recht op tegenonderzoek. De politie moet dit meteen tegen u zeggen nadat de uitslag van de ademanalyse bekend is. Als u gebruik wilt maken van het tegenonderzoek moet u dit direct aangeven. Dit kan niet op een later moment, omdat dan niet meer getest kan worden hoeveel alcohol er eerder in uw lichaam zat. Het tegenonderzoek vindt plaats door het afnemen van bloed. De kosten van het tegenonderzoek zijn voor uw eigen rekening.

Strafpunt

Als u veroordeeld wordt of een strafbeschikking (boete) krijgt voor rijden onder invloed of het weigeren van een onderzoek, krijgt u een strafpunt. Dit geldt niet alleen als u beginnend bestuurder bent. Als u binnen 5 jaar twee strafpunten krijgt, wordt uw rijbewijs automatisch ongeldig. Dit geldt alleen als u meer dan 570  µg/l heeft geblazen of meer dan 1,3 promille alcohol in uw bloed had. Dit staat in artikel 123b Wegenverkeerswet. Om het rijbewijs weer terug te krijgen moet u opnieuw theorie- en rijexamen doen en een verklaring van geschiktheid aanleveren.

Rijbewijs kwijt of verloren

Als u uw rijbewijs kwijt bent of om andere redenen niet bij u heeft op het moment dat de politie het invordert, volgt er een vordering tot overgifte van het rijbewijs. Dit houdt in dat u verplicht bent het rijbewijs in te leveren bij de politie of het Openbaar Ministerie. U mag niet meer rijden vanaf de vordering van de politie, ook al heeft u het rijbewijs nog niet ingeleverd. Het is verstandig het rijbewijs zo spoedig mogelijk in te leveren, aangezien de officier van justitie pas een beslissing neemt als het rijbewijs is ingeleverd. Mocht u uw rijbewijs kwijt zijn, dan moet u aangifte van vermissing doen en het bewijs daarvan inleveren.

Artikel 9 Wegenverkeerswet

Als uw rijbewijs is ingevorderd mag u niet meer rijden. Als u dit wel doet, overtreedt u artikel 9 Wegenverkeerswet. Dit is een misdrijf. Als de politie dit constateert, wordt een proces-verbaal tegen u opgemaakt. U zult dan op een later moment worden gedagvaard door de politierechter. De straffen die hiervoor worden opgelegd zijn hoog. Het uitgangspunt is een gevangenisstraf van 2 weken. Dit geldt zelfs als het de eerste keer is. Als u meerdere keren wordt aangehouden voor artikel 9 Wegenverkeerswet kan de politie uw voertuig in beslag nemen. Ook als u rijdt in een voertuig van een ander, kan dit in beslag genomen worden. Tegen de inbeslagname kan een klaagschrift worden ingediend bij de rechtbank. Ook hierin zijn de advocaten van rijbewijsterugkrijgen.nl gespecialiseerd. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en kansen.

Snelle
service

Wij wachten niet op een beslissing van de officier van justitie, maar dienen direct een verzoek tot teruggave van het rijbewijs in. Daarnaast wordt meteen de procedure bij de rechtbank opgestart door het indienen van een klaagschrift.

Duidelijke afspraken

Komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand? Dan betaalt u alleen een eigen bijdrage. Als u er niet voor in aanmerking komt betaalt u een vaste prijs van slechts € 550,00 inclusief btw. Een intakegesprek is altijd gratis.

Hoge slagingskans

Onze gespecialiseerde advocaten hebben jarenlange ervaring in het strafrecht. U kunt rekenen op eerlijk advies, goed onderbouwde processtukken en deskundige bijstand ter zitting. Zo heeft u de meeste kans u rijbewijs terug te krijgen.

Contact opnemen

Neem vrijblijvend contact op door onderstaand formulier in te vullen of een mail te sturen naar info@rijbewijsterugkrijgen.nl

Wie zijn wij?

De advocaten van rijbewijsterugkrijgen.nl zijn gespecialiseerd in het verkeersstrafrecht. U bent bij ons dan ook aan het goede adres als u uw rijbewijs snel wilt terugkrijgen. De heer mr. W. Vahl en mevrouw mr. C.H.J. van Dooijeweert hebben jarenlange ervaring in het strafrecht en hebben al honderden mensen geholpen bij het terugkrijgen van hun rijbewijs.

Rijbewijsterugkrijgen.nl is een website van Veluwe Advocaten.